Άρωμα υγείας – γεύση μακροζωίας

Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας με χρυσοπράσινο χρώμα και ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα κάτω του 0,4 %.

Το ελαιόλαδο στην Καινοτομία Wall Boxed Olive Oil ( Patent) διατηρείται αναλλοίωτο περισσότερο από 24 μήνες.